O Federacji Małopolska Pozarządowa

Federacja Małopolska Pozarządowa powstała w rezultacie projektu "Brakujące Ogniwo - Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych". Projekt miał na celu połączenie w sieć współpracy organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Od początku stawialiśmy na pełną partycypację w opracowaniu pomysłów na współpracę. Mimo, że projekt nie zakładał tworzenia osobnego podmiotu prawnego, już na pierwszym spotkaniu wyjazdowym, przedstawiciele około 40 organizacji zdecydowali o docelowym powołaniu Federacji.
W wyniku projektu powstała szeroka sieć współpracy małopolskich NGO, z której wyłoniła się Federacja Małopolska Pozarządowa. Federację powołaliśmy do życia na Walnym Zebraniu w Dobczycach, 16 maja 2015 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła
2 grudnia tego samego roku.
Biuro Inicjatyw Społecznych i Pracownia Obywatelska – inicjatorzy projektu, od wielu lat działają na rzecz wspierania i sieciowania organizacji pozarządowych z Krakowa i z Małopolski. Współtworzone i prowadzone przez te organizacje Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich przyczyniło się do powstania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pierwszych Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.

Dlaczego warto się przyłączyć?

Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto przystąpić do FMP

1


Po pierwsze, bezcenna korzyść z sieciowania NGO i wynikającej z niej kooperacji - partnerstwa projektowe, wspólny zakup usług, wspólne przestrzenie.

2


Po drugie, to nasza - trzeciego sektora - reprezentacja w dialogu z samorządem województwa, ale też poszczególnych gmin. Warto mieć silny wspólny głos, od którego będzie zależało sprawiedliwe traktowanie NGO.

3


Po trzecie, to szansa na zwiększanie profesjonalizmu naszych działań. Będziemy się na wzajem od siebie uczyć, by potem wspólnie wyznaczyć standardy, które będą potwierdzone naszymi certyfikatami.

4


Po czwarte wreszcie, wszystkie powyższe będą przyczyniały się do tego, że obecność w Federacji będzie gwarantem wiarygodności dla biznesu, a dla organizacji z FMP możliwością na biznesowe partnerstwo.

Aktualności

14 Cze 2017

Komunikat Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa w sprawie wniosku na organizację Święta Organizacji Pozarządowych

W związku ze złożoną przez Federację Małopolska Pozarządowa, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Regionalne Centrum Wolontariatu ofertą na Święto Organizacji Pozarządowych (link do konkursu TUTAJ), informujemy, iż nasz wniosek został odrzucony, z powodu “nieuzyskania wymaganego minimalnego progu punktowego (30 pkt) koniecznego do uzyskania dotacji”, otrzymując 22,5 pkt. Kluczowe dla negatywnej oceny było odjęcie przez komisję […]

 więcej

09 Kwi 2017

Spotkanie pt.: Status Organizacji Pożytku Publicznego – warto czy nie warto?

Federacja Małopolska Pozarządowa zaprasza na spotkanie pt.: Status Organizacji Pożytku Publicznego – warto czy nie warto? Coraz więcej organizacji podejmuje starania o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Kusi nas 1% jako dodatkowe źródło przychodów na działania naszej organizacji. Ale to nie jedyna, wymierna korzyść wynikająca ze statusu OPP. Warto wskazać jeszcze, a może przede wszystkim, […]

 więcej

09 Kwi 2017

KONSULTACJE EKSPERCKIE DLA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

Federacja Małopolska Pozarządowa oferuje swoim organizacjom członkowskim bezpłatnie konsultacje eksperckie. Zakres konsultacji obejmuje m. in.: kwestie formalno-prawne funkcjonowania organizacji, pozyskiwania statusu OPP, pozyskiwania funduszy, opracowania projektów i wniosku, realizacji i sprawozdawczości projektów, księgowości i rozliczeń NGO, współpracy z samorządem, animacji i edukacji kulturalnej. Konsultacje świadczone są przez współpracowników/współpracowniczki organizacji członkowskich. Odbywają się w formie konsultacji […]

 więcej

27 Wrz 2016

Relacja z Walnego Zebrania Członków Federacji i wyjazdu integracyjnego

Organizacje członkowskie Federacji mają obowiązek spotykać się na walnym zebraniu co najmniej raz w roku. Widzieliśmy się w kwietniu, ale skoro tylko nadarzyła się okazja, chętnie spotkaliśmy się znowu. Pretekstem był wyjazd integracyjny dla uczestników pierwszego projektu realizowanego przez Federację dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W […]

 więcej

08 Wrz 2016

Pierwszy federacyjny konkurs grantowy na realizację akcji społecznej!

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje biorące udział w projekcie „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca” do ubiegania się o mini-granty w pierwszym federacyjnym konkursie grantowym. W ramach konkursu otrzymać można dofinansowanie realizacji akcji społecznej integrującej społeczność lokalną oraz zwiększającej zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich możemy sfinansować 4 […]

 więcej

12 Cze 2016

PIERWSZY PROJEKT FEDERACJI. ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z Małopolski do naszego pierwszego, federacyjnego projektu: ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA   Nasze główne cele to, jak w tytule: rozwój małopolskich organizacji pozarządowych – poprawa zarządzania, promocji i finansowania w NGOsach; zacieśnianie współpracy między małopolskimi organizacjami – wymiana doświadczeń i zasobów oraz tworzenie sprzyjającej przestrzeni do realizacji partnerskich projektów, wspólne działanie […]

 więcej